Cennik

L.p. Przykładowa oferta Cena (*)
1. Mapa projektowa - nieruchomość do 1 ha od 850 zł
do 2 ha od 1400 zł
powyżej 2 ha od 1500 zł
2.1 Tyczenie obiektów - obiekty liniowe obiekt do 10 pkt od 600 zł
2.2 Tyczenie obiektów - przyłącza do 50m przyłącze od 300 zł
2.3 Tyczenie obiektów - budynki budynek jednorodzinny
większe obiekty od 600 zł
3.1 Inwentaryzacje powykonawcze - obiekty liniowe za punkt od 100 zł
3.2 Inwentaryzacje powykonawcze - przyłącza do 50m. za przyłącze od 400 zł
3.3 Inwentaryzacje powykonawcze - studnie; wod.-kanal. za studnię od 200 zł
3.4 Inwentaryzacje powykonawcze - budynki Budynek jednorodzinny
 od 700 zł
Budynek z przyłaczami (komplet) od 1500 zł
4.1 Mapy prawne działka (za każdą, do 4 działek) od 700 zł
4.2 Mapy prawne za każdą następną 500 zł
5.1 Podziały - wstępny projekt podziału projekt: 2 działki od 800 zł
każda następna 200 zł
5.2 Podziały - mapa podziału działka (podział na 2 działki) od 800 zł
każda następna 500 zł
6.1 Wyznaczanie granic nieruchomości (pod ogrodzenie) działka od 500 zł
6.2 Wyznaczanie granic nieruchomości (pod ogrodzenie) za każdą następną 300 zł
7.1 Wznowienie granic z protokołem granicznym obiekt do 4 pkt. od 1200 zł
7.2 Wznowienie granic z protokołem granicznym za każdy następny pkt. 50 zł
8.1 Geodezyjne opracowanie projektu za punkt 25 zł
8.1 Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy zespołu geodezyjnego od 1000 zł
10.1 Skaning laserowy obiekt od 1000 zł
11.1 Pomiar powierzchni użytkowych obiekt od 100 zł

(*) - Podane ceny są cenami netto

Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie w zależności od specyfiki terenu.

Skontaktuj się z nami już teraz

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl